Cine sunt cei patru noi cetățeni de onoare ai Buzăului

Orașul Buzău are de azi patru noi cetățeni de onoare.

E vorba de cunoscutul actorul Dan Puric, rectorul ASE București – Nicolae Istudor, directorul fabricii Ursus Buzău și cercetătorul în fizică atomică Sorina Popescu. Primii trei au fost prezenți la ședința CM de azi, Sorina Popescu a trimis un clip video de mulțumire.

Mai jos s-au inserat un link către ședința CLM în care s-au desemnat aceste distincții (iar noii cetățeni de onoare au ținut cuvântări), dar și realizările celor patru buzoieni premiați azi.

Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Buzău

Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Buzău

Publicată de Primăria Municipiului Buzău pe Luni, 21 octombrie 2019

Sorina Popescu, cercetător în fizică

– Sorina Popescu, fizician, s-a născut la 23 septembrie 1967, în Buzău. A urmat cursurile primare şi gimnaziale la Şcoala Generală nr. 15 din oraş, apoi a absolvit Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, secţia matematică – fizică.

Este licenţiată a Facultăţii de Fizică a Universităţii Bucureşti şi master al Joint Institute for Nuclear Reserch din Dubna – Rusia.

Este doctor în Fizică, „Magna cum Laudae” a Universităţii Bucureşti din anul 2000, cu teza „Neconservarea parităţii în ciocnirile hadron – hadron”, sub îndrumarea profesorilor Marius Petraşcu şi Ovidiu Dumitrescu din universitatea bucureşteană, respectiv James Vary, din cadrul Departamentului de Fizică, a Universităţii de Stat din lowa – Statele Unite ale Americii (S.U.A.).

 Timp de zece ani, între 1991 – 2001, a lucrat ca Cercetător Asociat la: – Kirchhoff Institut fur Physik (K.I.P.), al Universităţii Heidelberg – Germania; – Alice Expriment, Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (C.E.R.N.)/Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară – Elveţia; – şi Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (I.F.I.N. – H.H.), Bucureşti, România.

Din 2001 lucrează la C.E.R.N. Geneva – Elveţia, fiind membru al echipei de control de detector în experimentul Alice, responsabil de dezvoltare de software pentru control şi achiziţie de date pentru detectorul Alice. Este reprezentantul C.E.R.N. pentru cooperarea cu sectoarele industriale, companii renumite europene şi americane: Schneider, Iseg – Germania, Costruzioni Apparecchiature Elettroniche Nucleari (C.A.E.N.) – Italia, National Instruments – Statele Unite ale Americii.

Din anul 2007 şi până în prezent, este Membru al echipei centrale în experimentul Compact Muon Solenoid (C.M.S.) C.A.E.N., coordonator (echipe de 10 – 200 de persoane) pentru sub – detectorul Forward Hadron, şi pentru achiziţia de date la o viteză de 200 – 300 GB/s. Este co – autor în articolul „A New Boson with a Mass of 125 GeV Observed with the CMS Experiment at the Large Hadron Collider”, articol decernat cu Premiul Nobel profesorilor Higgs şi Engelbert.

Pentru activitatea sa, a fost recompensată cu: – Premiul pentru cea mai bună propunere de proiect Ion Source, acordat de C.E.R.N. Accelerator School (CAS), Senec – Slovacia; – Visiting Scientist – premiu acordat de Institutul pentru Teoria Nucleară, Seattle – S.U.A.; – Diploma de Excelenţă în Cercetare acordată de Ministerul Cercetării din România; – Premiul pentru Excelenţă Academică (PACE) acordat de lowa State University – S.U.A.

Nicolae Istudor, rector ASE București

– Nicolae Istudor, profesor universitar, rectorul Academiei de Studii Economice Bucureşti, s-a născut la 24 martie 1968 în satul Grăjdana, comuna Tisău.

A urmat şcoala generală în comuna natală, apoi Liceul economic şi de drept administrativ din Buzău, pe care l-a absolvit în anul 1988. în perioada 1988-1993 a urmat Facultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, pe care a absolvit-o ca şef de promoţie. Din anul 2000 este doctor în Economie.în ceea ce priveşte activitatea didactică, a parcurs toate etapele, începând de la preparator (1993) şi ajungând profesor în anul 2007. Este titular de curs la următoarele discipline: „Strategii şi politici de dezvoltare rurală şi regională”; „Dezvoltare rurală şi regională”; „Burse de mărfuri agroalimentare”; „Legislaţia întreprinderilor agroalimentare”; „Managementul sistemului logistic al întreprinderilor agroalimentare”, cursuri susţinute la ciclurile de licenţă şi masterat în cadrul facultăţilor ASE. A fost titular de curs la disciplina „Dezvoltarea durabilă” din cadrul Şcolii postdoctorale „Economia transferului de cunoaştere în dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului”; tutore în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, formator în cadrul unor cursuri la Institutul Naţional de Administraţie şi Marketing al Produselor Vitivinicole. Este fondatorul programului de masterat „Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională de la Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului.

Timp de 8 ani a fost prorector al ASE, în mandatul 2008-2012, a fost responsabil cu activitatea socială şi relaţii cu organizaţiile studenţeşti, iar din 2012 până în 2016, a coordonat domeniile Relaţii interinstitutionale si cu mediul economico-social, Relaţii cu mediul de afaceri, cu alte universităţi, Dezvoltarea de programe, proiecte în parteneriat cu mediul economico- social, inclusiv cele finanţate cu fonduri europene.

Pe lângă funcţiile didactice, a deţinut şi funcţii în cadrul instituţiilor de stat: secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (2004-2005), unde a înfiinţat Departamentul de Dezvoltare Rurală şi a coordonat Programul SAPARD; din 2001 până în anul 2004 a fost director general în Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale; responsabil al Departamentului de Dezvoltare Rurală şi Politici Agricole din MADR.

Din anul 2015 este vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior şi tot din acest an este membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, iar din anul 2012 deţine şi funcţia de preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor din cadrul CNATDCU şi pe cea de preşedinte al Comitetului Director al Asociaţiei Facultăţilor Economice din România. în anul 2013 a devenit vicepreşedinte al Asociaţiei Facultăţilor Economice din România. De numele său se leagă şi întemeierea filialei ASE Bucureşti de la Buzău.

Activitatea de cercetare ocupă un loc important în preocupările profesorului Istudor. De aceeea a participat la 31 de proiecte, dintre care 3 internaţionale (pentru unul fiind director) şi 25 naţionale (8 în calitate de director şi 17 în calitate de membru). Este autorul a 11 cărţi de specialitate, dintre care două îl au ca unic autor, la 6 este coautor, iar pentru 3 a fost coordonator. A publicat numeroase articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, participă la conferinţe naţionale şi internaţionale. Din anul 2010 este membru în Comitetul Editorial Internaţional al revistei „Journal of Agricultural Sciences” din Belgrad, din anul 2012 şi în Comitetul Editorial Internaţional al revistei „Economics of Agriculture” din Belgrad, al revistei „Theoretical and Applied Economics” Bucureşti, precum şi al revistei „Amfiteatru economic”, editată de ASE Bucureşti.

Pentru activitatea depusă a fost distins cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, precum şi numeroase diplome şi diplome de excelenţă ale unor instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale: Diplomă de recunoaştere a activităţii depuse în sectorul agroalimentar din partea FAO (2010); Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la dezvoltarea Institutului de Economie Agrară din Belgrad (2009); a fost declarat „Profesorul anului 2009” de către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (2010) etc.

Este Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Stiinte Economice din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, iar din noiembrie 2018, şi al Universităţii Petroşani.

Sorin Harabagiu, director Ursus Buzău

Sorin Harabagiu s-a născut în data de 9 iulie 1973, în localitatea Pârscov, judeţul Buzău, unde a urmat Şcoala Generală între 1979 – 1987, apoi Liceul Industrial Nr. 7 Galaţi în perioada 1987 – 1991 şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi în perioada 1992 – 1997 devenind inginer în industria alimentară.

Persoană dinamică, bun organizator, orientat către rezultat, fluent in limba engleză, în perioada 2004 – 2008 a urmat The Open University UK obţinând Diploma în Management.

Din punct de vedere profesional între august 1997 – martie 2000 a fost inginer stagiar la „Vulturul” S.A., Buzău apoi între aprilie 2000 – septembrie 2000 a fost şef secţie la „Ursus” Buzău, apoi între octombrie 2000 – octombrie 2002 a fost şef proiecte speciale la Compania de Bere România (noul nume al companiei Ursus).

Apoi între noiembrie 2002 – octombrie 2005 a fost manager îmbuteliere la „Ursus Breweries” Timişoara, din noiembrie 2005 până în aprilie 2007 a fost Director la Sucursala „Ursus Breweries” Braşov, între aprilie 2007 – septembrie 2008 a fost Director la Sucursala „Ursus Breweries” Cluj Napoca, între octombrie 2008 – aprilie 2018 Director Sucursala , „Ursus Breweries” Buzău iar din mai 2018 până în prezent este vicepreşedinte tehnic Interimar, „Ursus Breweries” România.

Este Senator de onoare al Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, membru în clubul „Rotary“ Buzău/Braşov, membru în Consiliul de Dezvoltare al Municipiului Buzău – comisia economica, membru în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău.

Este căsătorit are un copil, iubeşte călătoriile şi pescuitul.

Dan Puric, actor eseist, autor și regizor de teatru

Dan Puric, actor, fiul medicilor loan şi Lorica-Victoria Puric, care lucrau la Spitalul din Nehoiu, s-a născut la 12 februarie 1959, în Buzău.

După absolvirea cursurilor primare, a urmat Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti, iar în anul 1985, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti.

în perioada 1985-1988 a fost actor la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani, iar din 1988, la Teatrul Naţional din Bucureşti. A fost distribuit în numeroase piese atât la teatrul unde este angajat, cât şi la Teatrul „C. I. Nottara”, după ce timp de opt-nouă ani a realizat roluri episodice şi secundare. între rolurile importante menţionăm pe cele din piesele: Omul care a văzut moartea şi Mihai Eminescu. Distribuit în 1983 în filmul Prea cald pentru luna mai; Acasă; Salutări de la Agigea; O vară cu Mara; Un studio în căutarea unei vedete; Vacanţa cea mare; Tinereţe frântă (Broken Youth, 1990, o coproducţie româno-sârbă).

în stagiunea 1998-1999, semnează scenariul şi regia piesei Toujours l’amour, în care a jucat alături de soţia sa, Carmen Ungureanu. A efectuat turnee la Botoşani, Arad, în Bulgaria, Sofia – Festivalul de Teatru Balcanic pentru Tineret -, SUA, Canada (1998); Marsilia, Nisa, Paris, Varşovia, Madrid-EI Escorial, Seul, Londra- Festivalul Gate, Menden – Germania (1999). A primit Premiul Secţiei Române a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. în aceeaşi stagiune a mai jucat în piesa De partea cui eşti? de Ronald Flarwood.

Spectacolele sale de pantomimă – Secvenţe (spectacol de pantomimă şi dans, la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani; Pantomima şi Toujours Tarnour, la Teatrul Naţional din Bucureşti, Costumele, la Teatrul „C.l.Nottara”) au fost transmise de BBC Belfast-Royal College, 3Sat-Frankfurt, Leipzig RTL. A regizat (film şi produţie) pentru televiziunea din Lausanne-Elveţia. în stagiunea 1999-2000 a fost distribuit în piesele O scrisoare pierdută (Brânzovenescu, dar şi Dandanache); Şi mai potoliţi-l pe Eminescu (împreună cu soţia sa, Carmen Ungureanu) şi Doi gemeni veneţieni, de Carlo Goldoni, la Teatrul „C.l.Nottara”. A mai interpretat rolurile: Arlechino în Jocul dragostei şi al întâmplării, de Marivaux (2001), Revizorul în piesa cu acelaşi nume, de N. V. Gogol (2002), Rică Venturiano din O noapte furtunoasă (2002). în anul 2003 a jucat în Vis – one man shaw: în anul 2005, în Don Quijote, de Cervantes (cu acest spectacol a întreprins turnee în Berlin, Londra, Paris, Bruxelles, Madrid, Alcala de Henares în anul 2006); în 2006, Ion Anapoda, în piesa Idolul şi Ion Anapoda, de George Mihail Zamfirescu; în 2009, Semion, Semionovici Podsekalnikov din Sinucigaşul, de Nikolai Erdman; Suflet românesc – one man shaw (2013), Zmeul, din înşir’te mărgărite, de Victor Eftimiu, în versiunea sa scenică.

Ca publicist a tipărit; Cine suntem (2008), Omul frumos (2009), Fii demn (2011), Suflet românesc (2013), Dulci. Jurnalul unui câine scris de un Puric Dan (2015).

A primit: – Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, pentru servicii excepţionale în cultură (2000); – Marele Premiu UNESCO pentru dezvoltarea culturală şi pentru dezvoltarea artei scenice româneşti în străinătate (2002); – Premiul „Aristizza Romanescu” al Academiei Române pentru realizările din teatru şi cinematograf (2003); – Premiul UNITER pentru teatru non verbal (2003); – Marele Premiu la cea de-a Vlll-a ediţie a Festivalului Internaţional de Monodramă (Bitola – Macedonia, 2006); – Premiul de excelenţă pentru „Maestru al teatrului românesc, ambasador al spiritului poporului român folosind tăcerea ca limbaj universal” acordat de firma olandeză Deb Braven, 2006; – Crucea Casei Regale a României (2009).

Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus şi ale art. 136, alin. (1), proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar şi alin. (8), lit. a), fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator, din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi avizele comisiilor de specialitate, supun atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre anexat cu rugămintea de a fi adoptat în forma si conţinutul prezentat.

Te rugăm, distribuie acest articol în caz că ți s-a părut util/interesant!

Așteptăm idei/sesizări/ponturi pentru articole pozitive/negative la telefon/SMS 0721.540.938, pe e-mail la aurastereaca@gmail.com sau la facebook.com/auras.tereaca.

loading...

3 comentarii la „Cine sunt cei patru noi cetățeni de onoare ai Buzăului

  • Propun o medalie pt ce-a mai plina de gropi strada/bulevard/cartier!
    Rog buzoienii sa voteze.
    „Tara arde si baba se piaptana”!!!

  • Ati uitat de Andruh Marius Carmen,absolvent al LicBPHasdeu,academician din com. SMEENI

  • Există bineînțeles și tembeli nihiliști, aculturali, independenți de adevărul vieții. Le dorim sănătate, că au nevoie!…

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.