Fiecare comună din Buzău a primit bani! Iată tabelul cu ce se va face în fiecare comună! Vicepremierul Ciolacu a tras pentru Buzău

Vin bani mulți, mai mulți ca niciodată, pentru dezvoltarea județului Buzău.

Un merit îl are Marcel Ciolacu, buzoian și vicepremier, care s-a zbătut ca Buzăul să primească mai mulți bani.

Prin acest program sute de mii de locuitori ai județului vor beneficia de condiții mai bune viață. Banii alocați vizează cu prioritate rezolvarea nevoile comunităților  privind construcția-modernizarea de creșe, grădinițe, școli și unități sanitare, alimentarea cu apă,  rețeaua de canalizare, construcția, amenajarea ori modernizarea drumurilor.

„Am promis, am făcut! Aproape 750 de milioane de lei vor ajunge până în anul 2020, prin programul PNDL II, în județul Buzău. Sunt proiecte importante care vor schimba definitiv imaginea județului nostru și vor face viața buzoienilor mai bună, indiferent că trăiesc într-o localitate care are un primar social-democrat sau din opoziție. Interesul public este singurul care contează cu adevărat! Personal, mă bucură în mod special un proiect al meu de suflet: modernizarea Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Buzău, o clădire monument istoric, cu aproape 100 de ani de tradiție. Iar același lucru se va întâmpla și în cazul C.N. ”Alexandru Vlahuță” din Râmnicu Sărat, un alt edificiu încărcat de istorie care avea nevoie de reabilitare. Din acest moment revine primarilor fiecărei localități (indiferent de culoarea politică) responsabilitatea de a întocmi sau completa documentația legală necesară proiectelor aferente, pentru ca toate aceste fonduri să ajungă acolo unde este nevoie de ele”.

     
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL   747,576,988.07
1 AMARU Alimentare cu apă potabilă satele Lacu Sinaia şi Scorţeanca, comuna Amaru, judeţul Buzău 2,176,338.00
2 AMARU Asfaltare drumuri de interes local, sat Amaru, comuna Amaru, judeţul Buzău 3,355,152.00
3 BALTA ALBĂ Modernizarea străzilor în comuna Balta Alba, jud Buzău 9,589,226.41
4 BECENI Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoală, sat Gura Dimienii, jud Buzău 2,462,859.00
5 BECENI Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare dispensar medical în localitatea Mărgăriţi, comuna Beceni, judeţul Buzău 1,297,862.00
6 BERCA Modernizare reţea alimentare cu apă, extindere şi modernizare sistem canalizare şi staţie epurare în localitatea Berca, comuna Berca, judeţul Buzău 9,325,422.00
7 BISOCA Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în Comuna Bisoca, judeţul Buzău 4,533,577.00
8 BLĂJANI Modernizare drumuri de interes local în satele Blăjani şi Soreşti, comuna Blăjani, judeţul Buzău 1,003,501.00
9 BOLDU Extindere reţea canalizare în comuna Boldu judeţul Buzău 3,548,885.00
10 BRĂEŞTI Reabilitare Şcoala Gimnazială Brătileşti, comuna Brăeşti, judeţul Buzău 772,112.46
11 BRĂEŞTI Reabilitare drumuri de interes comunal în Comuna Brăești, judeţul Buzău 4,989,475.35
12 BREAZA Reabilitare şcoala cu clasele I-VIII Breaza , comuna Breaza, judeţul Buzău 731,604.00
13 BREAZA Modernizare drumuri de interes local în comuna Breaza, judeţul Buzău 10,293,392.00
14 BUDA Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare, în satul Muceşti-Dănuleşti, Comuna Buda, judeţul Buzău 2,800,000.00
15 BUDA Consolidare, modernizare şi dotare grădiniţă cu program normal sat Buda, Comuna Buda, judeţul Buzău 883,000.00
16 BUDA Reabilitare, Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Buda, Comuna Buda, judeţul Buzău 2,646,935.00
17 BUDA Modernizare şi dotare Dispensar uman în comuna Buda, judeţul Buzău 1,370,000.00
18 C.A. ROSETTI Lucrări Şcoală Gimnazială C.A. Rosetti 1,551,801.00
19 CALVINI Modernizare drumuri locale, Comuna Calvini, judeţul Buzău 9,579,762.00
20 CĂNEŞTI Reabilitare clădire dispensar medical uman cu extindere grup sanitar și centrală termică, comuna Cănești, județul Buzău 245,596.00
21 CĂNEŞTI Modernizare drumuri comunale, Comuna Cănești, Județul Buzău 5,024,867.00
22 CĂTINA Extindere sistem de alimentare cu apă, localitatea Cătina, județul Buzău 516,912.00
23 CĂTINA Refacerea rețelelor și a gospodăriei de apă în Cătunul, Cătun, sat Corbu, comuna Cătina, județul Buzău 475,998.00
24 CĂTINA Modernizare și extindere grădiniță Cătina, comuna Cătina, județul Buzău 448,134.00
25 CĂTINA Punct de asistența și educație medicală sat Zeletin, comuna Cătina, județul Buzău 268,888.00
26 CERNĂTEŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Cernăteşti, judeţul Buzău 9,605,455.00
27 CERNĂTEŞTI Trecere peste Slănic-Zărneştii de Slănic- Căldăruşa, comuna Cernăteşti, judeţul Buzău 1,306,157.00
28 CHILIILE Reabilitare, modernizare dispensar uman, comuna Chiliile, judeţul Buzău 440,000.00
29 CHILIILE Reabilitare drum comunal nr.94, Suchea – Trestioara – Lacul Mocearu, km 0+000-9+600, comuna Chiliile, judeţul Buzău 7,867,093.00
30 CHIOJDU Dispensar în comuna Chiojdu, judeţul Buzău 912,420.00
31 CHIOJDU Modernizare drumuri locale, Comuna Chiojdu, judeţul Buzău 9,631,806.00
32 CILIBIA Prima înfiinţare sistem canalizare ape uzate şi staţie de epurare şi prima infiinţare reţea alimentare cu apă/împrejmuiri şi spaţii tehnice, satele Gara Cilibia şi satul Poşta, comuna Cilibia, judeţul Buzău 5,080,414.00
33 CISLĂU Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Cislău, județul Buzău 4,445,029.00
34 COCHIRLEANCA Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Gara Boboc 1,009,154.00
35 COCHIRLEANCA Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire staţie de tartare apă sat Boboc  392,734.99
36 COCHIRLEANCA Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire foraj apă sat Boboc  Gara 494,343.61
37 COCHIRLEANCA Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire foraj apă sat Cochirleanca 480,700.20
38 COCHIRLEANCA Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău – Construire staţie de tratare apă sat Roşioru 349,127.91
39 COCHIRLEANCA Reţele de transport a apelor uzate, colectate de la U.M. 01838-Bobocu la staţia de epurare a comunei Cochirleanca, judeţul Buzău 1,573,413.90
40 COCHIRLEANCA Reabilitare Şcoala Gimnaziala, sat Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău 1,596,232.00
41 COLŢI Asfaltarea drumurilor comunale săteşti şi a uliţelor de pe raza comunei Colţi, jud Buzău 7,540,000.00
42 COSTEŞTI Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti judeţul Buzău 483,815.51
43 COZIENI Modernizare drumuri locale în comuna Cozieni, judeţul Buzău 11,972,224.00
44 FLORICA Modernizare drumuri săteşti, sat Florica, comuna Florica, judeţul Buzău 8,334,042.00
45 GĂLBINAŞI Şcoală cu clasele I-VIII, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău 2,205,121.00
46 GHERĂSENI Modernizare străzi în satele Gherăseni și Sudiți, com. Gherăseni, jud. Buzău 7,021,000.00
47 GHERGHEASA Reabilitare şcoală cu clasele I-IV Sălcioara, comuna Ghergheasa, judeţul Buzău 1,318,624.00
48 GLODEANU SĂRAT Corecţia calităţii apei potabile distribuită în sistemul de alimentare cu apă al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, prin dotarea cu o staţie de tratare 2,296,548.00
49 GLODEANU SĂRAT Reabilitare şi modernizare drumuri comunale şi sătești, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 5,567,661.00
50 GLODEANU-SILIŞTEA Canalizare, apă uzată menajeră pentru satele Glodeanu Siliştea, Cotorca şi Satu Nou, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău 21,584,292.00
51 GREBĂNU Modernizare Drum Comunal nr.114, comuna Grebănu, judeţul Buzău 8,469,604.00
52 GURA TEGHII Rebilitarea (Modernizarea) sistemului de alimentare cu apă (captare, tratare, înmagazinare-stocare, aducţiune şi distribuţie) în comuna Gura Teghii-sursele Izvorul Boului, Valea  Tainiţei şi Valea Păltinişului 5,213,761.76
53 JUDEŢUL BUZĂU prin CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Judeţ Vrancea- Bisoca-Săruleşti-Vintilă Vodă, judeţul Buzău 98,595,529.00
54 JUDEŢUL BUZĂU prin CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Reabilitare şi modernizare DJ 203L, Cozieni – Bozioru – Brăesti, km 29+400-50+000, judeţul Buzău 79,103,950.00
55 LOPĂTARI Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi gospodărie apă în satele Brebu şi Lopătari, comuna Lopătari, judeţul Buzău 3,575,148.00
56 LOPĂTARI Trecere peste pârâul Slănic, satul Terca, comuna Lopătari, judeţul Buzău 503,291.00
57 LUCIU Sistem de canalizare, stație de epurare, sat Caragele, comuna Luciu, județul Buzău 6,498,613.00
58 MĂGURA Înființare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în comuna Măgura, județul Buzău 9,325,631.00
59 MĂGURA Modernizare școală în sat Ciuta, comuna Măgura, județul Buzău 1,195,675.00
60 MĂRĂCINENI Modernizare drumuri de interes local, în satele Potoceni, Căpățânești și Mărăcineni, comuna Mărăcineni, jud. Buzău 4,070,198.00
61 MĂRGĂRITEŞTI Asfaltare drumuri comunale şi săteşti, comuna Mărgăriteşti, judeţul Buzău 5,340,330.00
62 MÎNZĂLEŞTI Modernizare DC 107, comuna Mînzalesti, jud Buzău 4,500,000.00
63 MEREI Modernizare drumuri comunale DC 47 şi DC 226 în comuna Merei, judeţul Buzău 11,993,450.00
64 MIHĂILEŞTI Grădiniță cu program normal Mihăilești, Comuna Mihăileşti, judeţul Buzău 926,732.28
65 MOVILA BANULUI Realizare reţea de canalizare şi staţie epurare în Comuna Movila Banului, judeţul Buzău 6,784,927.84
66 MOVILA BANULUI Gradiniţă cu program normal, Comuna Movila Banului, judeţul Buzău 983,787.28
67 MUNICIPIUL BUZĂU Reabilitare integrală (rezistenţa, arhitectura, instalaţii) interior şi exterior corp 3, C5, C6, C7 24,964,543.00
68 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială „Dr. Ilie Pavel” Râmnicu Sărat 3,927,135.00
69 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Reabilitare/Restaurare Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău 17,977,610.00
70 MURGEŞTI Construire podeț peste pârâul Harboca in extravilanul comunei Murgești, județul Buzău 875,565.00
71 NĂENI Modernizare infrastructură rutieră în comuna Năeni, judeţul Buzău 10,487,373.00
72 ORAŞ NEHOIU Modernizare drumuri/străzi de interes local în oraşul Nehoiu, judeţul Buzău 11,742,687.95
73 ORAŞ PĂTÂRLAGELE Construire grădiniţă cu program prelungit cu 4 săli de grupă, oraş Pătârlagele, judeţul Buzău 1,231,556.00
74 ORAŞ PĂTÂRLAGELE Modernizare străzi în orașul Pătârlagele și drum comunal DC 91, Oraș Pătârlagele, Jud. Buzău 5,539,738.00
75 ORAŞ POGOANELE Construire şcoală generală cu 9 săli de clasă şi sală de sport în satul Caldaresti,  oraşul Pogoanele, județul Buzău 5,975,094.96
76 PARDOŞI Asfaltare drumuri săteşti în satul Costomiru, comuna Pardoşi, judeţul Buzău 533,963.00
77 PĂNĂTĂU Reabilitare, modernizare şi dotare gradiniţa cu program normal Pănătău, comuna Pănătău, judeţul Buzău 814,915.00
78 PĂNĂTĂU Reabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială Pănătau, comuna Pănătău, judeţul Buzău 2,087,986.00
79 PĂNĂTĂU Reabilitare și modernizare dispensar medical în sat Sibiciu de Jos, comuna Pănătău, judeţul Buzău 945,984.00
80 PĂNĂTĂU Pod DC 72 peste râul Buzău, Comuna Pănătau, județul Buzău 7,778,169.74
81 PÎRSCOV Modernizare drumuri locale comuna Pîrscov, jud Buzău 9,754,097.00
82 PIETROASELE Reabilitare și extindere Corp A, Școala Gimnazială Pietroasele, comuna Pietroasele,județul Buzău 981,300.00
83 PIETROASELE Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 260 şi DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău 3,046,205.00
84 PODGORIA Extindere sistem reţea apă, sat Oratia, sat Tăbăcari, Comuna Podgoria, judeţul Buzău 1,356,000.00
85 PODGORIA Sistem de canalizare menajeră, localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judeţul Buzău 5,656,732.56
86 PODGORIA Reabilitare Şcoala Gimnazială Coţatcu, comuna Podgoria, judeţul Buzău 970,000.00
87 PODGORIA Reabilitare Dispensar Medical, sat Oratia, Comuna Podgoria, judeţul Buzău 206,000.00
88 POŞTA CÎLNĂU Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea şi Consolidarea Şcolii cu clasele I-VIII Constantin Ivănescu, judeţul Buzău 6,071,541.82
89 POŞTA CÎLNĂU Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău 465,530.68
90 PUIEŞTI Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Lunca, Măcrina, Plopi şi Puieştii de Sus , comuna Puieşti, judeţul Buzău 9,172,005.00
91 PUIEŞTI Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puieşti, judeţul Buzău 587,236.00
92 PUIEŞTI Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar uman în satul Puieştii de Jos, comuna Puieşti, judeţul Buzău 2,675,329.00
93 RACOVIŢENI Modernizare, reabilitare și dotare școala gimnazială în comuna Racovițeni, județul Buzău 777,116.00
94 RACOVIŢENI Construire două poduri peste râul Calnau în satul Racovițeni şi Petrișoru din comuna Racovițeni, Județul Buzău 2,566,485.00
95 RÎMNICELU Reabilitare reţele de distribuţie apă, strada Uliţa Mare şi strada Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, județul Buzău 191,235.47
96 RÎMNICELU Modernizare și extindere Gradiniţa cu program normal nr.2, sat Rimnicelu, Comuna Rîmnicelu, județul Buzău 1,842,310.40
97 RÎMNICELU Modernizare drumuri de interes local în comuna Rîmnicelu și construire pod trafic ușor peste râul Rîmnicu Sarat în satul Stiubeiu, comuna Rîmnicelu , jud Buzău 11,444,189.91
98 ROBEASCA Modernizare drumuri de interes local în comuna Robeasca, satele Robeasca şi Moşeşti, județul Buzău 4,804,555.00
99 SĂGEATA Modernizare şcoală în localitatea Săgeata, comuna Săgeata, judeţul Buzău 4,387,186.00
100 SĂGEATA Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoală sat Dâmbroca, comuna Săgeata, judeţul Buzău 1,673,179.00
101 SĂGEATA Constuire centru medical de permanenţă, sat Săgeata, comuna Săgeata, judeţul Buzău 1,303,911.00
102 SĂHĂTENI Construire Şcoală Generală cu clasele I-VIII sat Vintileanca, comuna Săhăteni, judeţul Buzău 2,394,891.80
103 SĂPOCA Reabilitare și modernizare școală gimnazială Săpoca, comuna Săpoca, județul Buzău 2,459,796.00
104 SĂRULEŞTI Modernizare sistem public de iluminat stradal, Comuna Săruleşti, judeţul Buzău 249,407.75
105 SCORŢOASA Reabilitare și modernizare clădire dispensar uman și extindere grup sanitar 359,910.00
106 SCORŢOASA Modernizare drum comunal DC 97, în satul Beciu, comuna Scorțoasa 453,796.93
107 SCUTELNICI Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţa Brăgăreasa, comuna Scutelnici, județul Buzău 949,163.00
108 SCUTELNICI Modernizare drumuri locale în comuna Scutelnici, județul Buzău 11,313,866.00
109 SMEENI Înființare rețele de canalizare și stație de epurare în satele Albești, Călțuna, Udați – Mânzu, Udați – Lucieni comuna Smeeni, județul Buzău 20,191,430.91
110 STÎLPU Amenajare şi reabilitare Şcoală corp C2, comuna Stîlpu, judeţul Buzău 1,021,898.00
111 STÎLPU Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Stîlpu, judeţul Buzău 7,118,018.38
112 TISĂU Sistem de alimentare cu apă, sat Valea Salciilor, comuna Tisău, județul Buzău 1,626,705.00
113 TISĂU Reabilitare dispensar medical Grăjdana, comuna Tisău, județul Buzău 517,107.03
114 TISĂU Reabilitare dispensar medical Pădureni, comuna Tisău, județul Buzău 455,134.49
115 TOPLICENI Consolidare, extindere, modernizare şi dotare şcoală gimnazială în localitatea Deduleşti, comuna Topliceni, judeţul Buzău 2,553,058.00
116 TOPLICENI Consolidare, modernizare, extindere şi dotare dispensar în localitatea Topliceni, comuna Topliceni, Judeţul Buzău 659,907.00
117 ŢINTEŞTI Modernizare drum comunal nr.33, Maxenu – Odaia Banului – Frasinu, comuna Țintești, Județul Buzău 6,778,085.79
118 ULMENI Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmeni, judeţul Buzău 9,696,548.00
119 UNGURIU Reabilitare și dotare Şcoală Gimnazială ”Inginer Oprișan Iarca”, comuna Unguriu, judeţul Buzău 957,524.00
120 UNGURIU Construire și dotare dispensar medical satul Unguriu, comuna Unguriu, jud. Buzău 833,682.00
121 UNGURIU Modernizare străzi de inters local în satele  Unguriu si Ojasca, comuna Unguriu, jud. Buzău 5,138,924.00
122 VADU PAŞII Reabilitare şi Extindere Şcoala Gimnaziala Vadu Paşii, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău 4,034,267.00
123 VADU PAŞII Modernizare infrastructură rutieră în comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău 4,561,582.00
124 VALEA RÎMNICULUI Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Rîmnicului, judeţul Buzău 7,664,586.00
125 VALEA SALCIEI Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Salciei, judeţul Buzău 5,749,880.00
126 VERNEŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Verneşti, judeţul Buzău 11,684,236.00
127 VINTILĂ VODĂ Reabilitare modernizare şi dotare centru de permanenţă 470,000.00
128 VINTILĂ VODĂ Pod din beton armat peste râul Slanic, comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău 4,626,299.00
129 VIPEREŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Vipereşti, judeţul Buzău 6,130,233.00
130 ZĂRNEŞTI Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi statie de epurare în localitățile Zărnești, Fundeni și Vadu Sorești, Comuna Zărnești,Județul Buzău 20,030,175.00
131 ZIDURI Înființare rețele de alimentare cu apă în comuna Ziduri, județul Buzău 1,603,075.00

Suma totală a finanțării obiectivelor și proiectelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 – PNDL II, pentru județul Buzău se ridică la 747,576,988.07 lei, reprezentând un total de 131 de proiecte.

Practic, în județul Buzău vor beneficia de finanțare 34 de unități de învățământ, inclusiv Colegiul Național „Mihai Eminescu” din municipiul Buzău și Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” din Râmnicu-Sărat, care sunt totodată și monumente istorice.

Aproximativ  178 de milioane lei vor fi alocate modernizării a doua drumuri județene (DJ 204C și DJ 203L), 284 de milioane lei pentru străzi și drumuri comunale și 17 milioane pentru poduri și podețe. De asemenea, vor fi alocați bani pentru iluminatul public și vor beneficia de fonduri 17 unități sanitare, 29 de sisteme de apă și canalizare.

Citește și articolul: Certuri între locatari în parcarea din fața armatei. Primăria Buzău trebuie să intervină

„La nivel național, PNDL 2 înseamă un efort de 30  de miliarde lei, angajat până în anul 2020. Pentru prima dată  fondurile de dezvoltare sunt distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, nepartizane politic, care a luat în considerare, în primă etapă, alocarea fondurilor pe județe și apoi repartizarea în interiorul acestora. În formula alocării acestor fonduri au fost  patru indicatori luați în calcul: numărul de localități din județ, populația județului, suprafața județului și impozitul pe venit încasat pe județ. Astfel, în cadrul PNDL II, raportul dintre județul care primește cei mai mulți bani și județul care primește cel mai puțin este de 2,4, realitate care demostrează asigurarea  unei finanțări echilibrate la nivelul întregii țări, în beneficiul tutoror cetățenilor”  – comunicat PSD Buzău

loading...

28 de comentarii la „Fiecare comună din Buzău a primit bani! Iată tabelul cu ce se va face în fiecare comună! Vicepremierul Ciolacu a tras pentru Buzău

 • Sunt multe de facut.Oamenii au avut si au rabdare.Marturisesc ,drumul pana in satul natal, Braesti ,este o adevarata aventura….Vorba Laurei Lavric,invitata la ziua localitatii…”oameni buni,cu ce ati ajuns pana aici?Rugati-va sa ajung intreaga la drumul mare…”Vad ca s-au alocat fonduri pt.reabilitarea drumurilor si a scolii Bratilesti si ma bucur.Orice lucru facut,ramane facut,mai ales daca e facut bine. Reamintesc domnului primar faptul ca, oamenii din acest sat au avut apa curenta sistem dezafectat in momentul reabilitarii drumului local…. poate il are in vedere pt.viitorul cat mai apropiat. Va doresc tuturor,succes si bani cat mai multi,pt a face judetul fruntas in tara,pt a avea acces cat mai usor in toate colturile lui si a arata lumii frumusetile lasate aici de DIvinitate.

  Răspunde
 • Fiecare comună a primit bani , însă comuna Pănătău a primit bani cât pentru zece comune! Pentru ce este nevoie de pod peste râul Buzău?

  Răspunde
 • In com Costesti cand se vir asfalta si strazile ramase de izbeliste??Promisiuni ,promisiuni ,si nu se face nimic.Sant frte dezamagita,!!

  Răspunde
 • In bentu cand? Toate satele de langa bentu au fost asfaltate…in bentu nimic…

  Răspunde
 • La tintesti numa Hoti .apa si canal pe când numa la agricultura va e capu si la lemne

  Răspunde
 • Rușine,la Matesti chiar atat de prosti suntem?

  Răspunde
 • Am căutat comuna Siriu și nu am reușit s-o găsesc. Să fie vorba de o greșeală, sau mai marii județului consideră că această comună nu are nevoie de fonduri…?! In ultimii ani în comuna Siriu s-au făcut multe lucruri frumoase și necesare, felicitări primarului care este un foarte bun gospodar, dar pentru a continua lucrările începute, avem in continuare nevoie de fonduri. Poate că mai marii județului au făcut doar o scuzabilă greșeală atunci când au omis din listă comuna Siriu!

  Răspunde
 • Am căutat comuna Siriu și nu am reușit s-o găsesc. Să fie vorba de o greșeală, sau mai marii județului consideră că această comună nu are nevoie de fonduri…?! In ultimii ani în comuna Siriu s-au făcut multe lucruri frumoase și necesare, felicitări primarului care este un foarte bun gospodar, dar pentru a continua lucrările începute, avem in continuare nevoie de fonduri. Poate că mai marii județului au făcut doar o scuzabilă greșeală atunci când au omis din listă comuna Siriu!

  Răspunde
 • Cînd se repara drumul de la Sapoca la Plescoi ? Că nu apare în proiectele listate.

  Răspunde
 • Felicitari si putere de munca dl Ciolacu! Un om si pentru judetul nostru.

  Răspunde
 • Strada principala din lunca c.a rosetti cand va fi revacuta caci arata ca dupa bombardament….

  Răspunde
 • In Com Mihailesti,vad ca se face gradinita,dar se traieste ca in 1900-toamna. Nu apa,nu canal….ce sa mai spunem de gaze si asfalt…ar fi deja un lux

  Răspunde
 • In comuna Largu sau dat prea multe fonduri de nu e trecuta aici

  Răspunde
 • Din cate am citit vad ca aveti intenti bune dar as vrea sa discutati cu domnul primar de la scutelnici ce face cu acei oameni din satul ARCANU care au o sosea pietruita de 40 de ani si e vai mama ei cand ploua tot nisipul al ia apa cand ploua pentru acei oameni nu a facut absolut nimic nu vrea muschi lui tare as vrea sa mergeti personal fara sa stie catelusi sa vorbiti cu acesti batrani neputinciosi va multumesc anticipat

  Răspunde
 • Dl.Ciolacu…,de com.Rusetu nu se aude nimic…!Noi nu facem parte din jud.Buzau??

  Răspunde
 • Craciun
  Rusineee, pentru primarul din comuna Lopatari,care nu a fost in stare sa faca nimic pentru cei care l-au votat,nici macar un drum asfaltat,pacat ce zona frumoasa este dar f prost administrata .SA PLECE

  Răspunde
 • Atunci când Primaria din Smeeni va primi aceste fonduri, după cum reiese din acest comunicat, mai mulți bani pentru modernizarea comunei, ATENTIE! va trebui să termine ce a început, ASFALTAREA STRAZILOR RĂMASE NEASFALTATE, lăsate de izbeliște, NU ESTE CORECT ca unii localnici să beneficieze de acces direct la stradă asfaltată și alții NU… domnule Primar să țineți cont de această problemă ce trebuie rezolvată cât mai repede, pentru că toți suntem plătitori de impozit si dorim condiții egale de trai modern in comuna. Așteptăm fapte bune si vă mulțumim anticipat.

  Răspunde
 • Pingback:

 • Si cum anume se va licita pentru aceste proiecte ?

  Răspunde
 • DECI
  VRAJEALA SI PROMISIUNI,DECI SI LA VADU PASII !

  Răspunde
 • In comuna Sarulesti nu sa mai asfaltat de zeci de ani,si sunt niste gropi foarte mari si foarte dese.Domni primari nu sau deranjat nici odata sa faca ceva,adica da ei si-au cumparat masini de teren.Rusine sa va fie domnilor a-ti pacalit continu oamenii din comuna sa traiti voi bine RUSINE!!

  Răspunde
 • Nu înțeleg un lucru la primăria merei in proiectul de asfaltare arata Drum comunal 226 până în centrul satului primarul a asfaltat drumul comunal 221 Cum de sa putut face aceasta abatere Cu știrea Cui ?

  Răspunde
 • Drumul 221 se afla in satul lipia primarul face ce dorește ?

  Răspunde
 • De ce in comuna Ulmeni județul Buzău s*a asfaltat peste tot ! An afară de o singura stradă Malul Giirlei nu le a ajuns asfaltul ..la primăvară daca ne m-ai aprobă nu știu cine s-au ce Partid face rost de asfaltat????????????

  Răspunde
 • Normal ar fi sa se faca si un ‘inventar’ al sumelor alocate pana acum comunelor din judet,pentru ce lucrari si cum au fost realizate.Ca sunt unele localitati care tot primesc bani pentru ‘asfaltari,consolidari,modernizari,….’ de crezi ca pe acolo se circula mai intens decat pe Euro85………..Cand primarii si astia de ‘conduc’ judetul o sa invete sa faca diferenta intre banii proprii si banii publici,intre cinste si hotie,……..atunci o sa cred ca ‘edilii’ din aceste comune si sefii de la nivelul Consiliului Judetean sunt niste oameni onesti,corecti,buni gospodari,……Si daca se poate,ia fa tu mai Tereaca si niste demersuri pentru a ne prezenta cine au fost primari in aceste comune in ultimii 30 de ani si de la ce partide politice.Nu mai zic de salariile primarilor si angajatilor din aceste primarii,de ajutoarele ‘sociale’ care se platesc tot din bani publici. Cer prea mult?………Te asigur ca nu va mai fi nevoie de ‘ciolaci care sa faca trafic de influienta pentru ‘bunastare’ si ‘marete realizari,atunci cand macar LEGALITATEA va deveni obligatorie .

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.