Patruzeci de puncte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal de vineri, ora 10.00. Iată care sunt acestea

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău, în temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune:

Art1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru vineri, 26 mai 2017, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 1. – proiectul de hotărâre privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2016” unor personalităţi cu merite deosebite;
 2. – proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău;
 3. – proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;
 4. – proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea şi eliberarea din funcţia de administrator public, precum şi atribuţiile specifice funcţiei de administrator public;
 5. – proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţelor Adunării Generale Ordinare şi,respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de 12.06.2017 şi, respectiv, 13.06.2017;

      6. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;

 1. – proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, aduse ca aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;
 2. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;
 3. – proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Culturali în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local „Festivalul internaţional de film Buzău – Buzz CEE – ediţia a Il-a, 4 – 9 iulie 2017”;
 4. – proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a Vl-a, 23 – 25 iunie 2017;
 5. – proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23″ în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local „Descoperă Rowânia/ România naturală văzută din barcă”- ediţia a l-a, 8 – 9 iulie 2017”;
 6. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local;
 7. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de proiecte editoriale (activităţi de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise) şi a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate;
 8. – proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local şi de editare cărţi, reviste şi alte publicaţii;
 9. – proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;
 10. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6, CI” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”;
 11. – proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Filiala Buzău;
 12. – proiectul de hotărâre privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum;
 13. – proiectul          de       hotărâre            privind         majorarea tarifului de călătorie la

transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău;

 1. – proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului nr. 1 din anexa nr. 1, modificarea anexei nr. 2 şi a anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 271/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente;
 2. – proiectul          de       hotărâre            privind         aprobarea încetării contractului de

asociere nr. 6.558 din 25 noiembrie 2011 perfectat între Municipiul Buzău şi Clubul Sportiv „Tenis Club” Buzău;

 1. – proiectul de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat pe strada Transilvaniei, nr. 5 către Poliţia Locală a municipiului Buzău, pentru sediu;
 2. – proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere;
 3. – proiectul de hotărâre pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv „Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah;
 4. – proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;
 5. – proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor locuri dejoacă;
 6. – proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor platforme ecologice îngropate, pentru colectarea deşeurilor menajere;
 7. – proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent sediului Telekom România Communications S.A. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR, parter;
 8. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în suprafaţă de 7.064,00 m.p., situat pe şoseaua de centură, Tarlaua 61;
 9. – proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul Mareşal Averescu nr. 5A;
 10. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „FRET COM” S.R.L. Buzău;
 11. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Pandelescu Carmen Laura a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 164, cartier Orizont;
 12. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Badea Gabriela Cristina Elena a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 25, cartier Orizont;
 13. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Stana Cristei a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 140, cartier Orizont;
 14. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Moiseanu Cristinel Feliei a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 160, cartier Orizont;
 15. – pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Corciu Mariana a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 168, cartier Orizont;
 16. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Lupan Raluca a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent extinderii şi accesului la cabinetul avocatură, situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, bloc A1, limitrof apartamentului 4;
 17. – proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2017;
 18. – alte probleme ale activităţii curente;
loading...

Un comentariu la „Patruzeci de puncte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal de vineri, ora 10.00. Iată care sunt acestea

 • Vedeta favorita Geta Cristea! Viitorul city manager in fiecare sedinta este impinsa putin mai in fata!
  Cea mai mare profitoare de pe vremea lui Bosco acum a gasit bresa sa isi puna in aplicare toate ambitiile!
  Si cum primarul ii plac femeile care stiu ce vor si nu au prejudecati vom avea in curand un fel de vicerege pe plantatie sub pompoasa denumire de city manager!

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.