Tescaru face pe mielușelul cu Toma și consilierii locali: „Am toată deschiderea…”, „suntem perfectibili”, „deschiși dialogului”, „înțelegem că aveți puterea…”

Trei pagini pline a scris astăzi Ionel Tescaru și echipa sa de la Compania de Apă într-o „scrisoare deschisă” și trimisă prin intermediul presei către primarul Toma și consilierii locali. În prima parte epistola are un ton laudativ-arogant, enunțând succesele obținute în justiție de avocații companiei împotriva „ilegalităților” primarului Toma și consiliului local. Ce atrage atenția e însă partea de final, unde Ionel Tescaru, probabil prins la înghesuială de faptul că acționarul majoritar refuză să aprobe situațiile financiare și descărcarea de gestiune pe anul trecut, folosește cuvinte dulci – mieroase – împăciuitoare. Pentru cei care nu vor avea răbdarea de a parcurge toate cele trei pagini, subsemnatul a excerptat din text pasajele doveditoare: 

„Companiei de Apă S.A. Buzău are toată deschiderea…”

„Orice acțiune a operatorului regional este perfectibilă”

„Suntem deschiși dialogului…”

„Activității unei companii care a avut, până acum, rezultate foarte bune”

„Înțelegem că aveți puterea de a emite hotărâri cu impact asupra operatorului regional…”


Și pentru că buzoienii.ro nu e doar un site de știri, ci și de atitudine, ne permitem să formulăm mici considerații asupra celor scrise de domnul Tescaru. Tonul și cuvintele folosite, cel puțin pe final, sunt cele potrivite. Ideal ar fi să fie și sincere și nu tributare unor interese de moment. De aceea consilierii locali trebuie să judece cu atenție întrucât la ultima majorare a prețului metrului cub de apă, domnul Tescaru le-a dat cu flit. „Nici măcar nu mai e nevoie de votul vostru” a zis Tescaru și așa s-a făcut. Atunci Tescaru n-a mai fost „deschis dialogului” și nici n-a înțeles că domnii consilieri „au puterea de a emite hotărâri asupra operatorului regional”.

Și încă ceva. „Activitatea companiei a avut rezultate foarte bune!”, se laudă domnul Tescaru. Nu e chiar așa, ba chiar deloc, în condițiile în care buzoienii plătesc cel mai mare preț din țară, iar la robinet a curs suficient de multă apă murdară, iar dinspre conducerea firmei de apă multă aroganță/indiferență.  


 

SCRISOARE DESCHISĂ

 

Domnule primar al Municipiului Buzău,

Stimata doamna consilier local, stimati domni consilieri locali,

Stimata doamna secretar al Municipiului Buzău,

 

Scopul general pe care îl urmărim, prin intermediul acestei scrisori deschise este de a încheia disputa publică și juridică ce s-a creat în jurul Companiei de Apă. Considerăm că este în beneficiul tuturor – consumatori, autorități locale, operator – să reconstruim relația dintre Compania de Apă și acționarul majoritar, bazându-ne pe patru principii: respectarea legalității, buna-credință reciprocă, transparența decizională și voința de a oferi condiții civilizate pentru cetățenii pe care îi deservim cu toții.

Proiectul de hotărâre nr. 187/18.05.2017, „pentru acordarea unui mandat special doamnei Georgeta Cristea …”, supus atenției și votului în ședința de Consiliu din 26.05.2017 conține prevederi contrare dispozițiilor instanțelor de judecată, care au constatat deja nelegalitatea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local, la inițiativa primarului Municipiului Buzău. Astfel, propunerile de modificare a Actului Constitutiv, pentru care se cere votul pe 26.05.2017 sunt identice cu conținutul HCL 165/2016, hotărâre care a fost ANULATĂ de Tribunalul Dâmbovița pe data de 04.05.2017. Mai grav, această hotărâre, declarată nelegală de instanță, este invocată de primarul Toma ca argument legal în preambulul proiectului de hotărâre menționat! În plus, tot în preambulul proiectului de hotărâre este invocată HCLM 166/2016, hotărâre care a fost, de asemenea, ANULATĂ de instanța de judecată, pe data de 24.05.2017. Este vorba despre erori evidente, pe care alegem să nu le punem pe seama relei-credințe, ci a unei scăpări de moment. Consecințele adoptării unei asemenea hotărâri sunt, însă, foarte grave, atât pentru deliberativul local, care poartă întreaga răspundere legală pentru actele sale, cât și pentru operatorul regional – Compania de Apă S.A. Buzău.

În al doilea rând, inițiatorul proiectului de hotărâre continuă să repete eroarea de a propune spre adoptare Consiliului Local măsuri care încalcă hotărârile luate de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Buzău 2008. Acest aspect este în mod clar prevăzut de Legea 51/2006 (art. 28, alin. 21) și de HG 855/2008 (punctul 4 al art. 17, din Anexa 4). În conformitate cu prerogativele sale legale, ADI Buzău 2008 a avizat negativ, în data de 23.03.2017, modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă și a respins schimbarea administratorilor acesteia. Ideea de a ocoli sau de a încalca avizul ADI Buzău 2008, pusă în practică în repetate rânduri de primarul Municipiului, a fost, de altfel, sancționată de toate instituțiile statului și de forurile europene cu atribuții pe această linie: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ANRSC, Instituția Prefectului – Județul Buzău și, nu în ultimul rând, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Pentru a pune la dispoziția buzoienilor toate datele necesare, am facut publice, pe site-ul Companiei de Apă, toate documentele emise de autorități, în care ideea centrală este  apelul la primarul Municipiului Buzău de a respecta legea și mecanismul instituțional referitor la programele de investiții cu finanțare europeană.

În preambulul proiectului de hotărâre este menționată, în plus, și HCL 108/2016, aflată pe rolul instanțelor de judecată în vederea anulării. Vă reamintim că Instituția Prefectului – Județul Buzău a solicitat Consiliului Local să revoce aceasta Hotărâre, precizând, în adresa din 18.07.2016, că „nu este atributul niciuneia dintre UAT-urile membre ale ADI Buzău 2008 să modifice unilateral statutul ori actul constitutiv al asociației, după cum nu se poate substitui în mod direct unei prerogative a ADI. Având în vedere cele prezentate mai sus […] solicităm Consiliului Local al Municipiului Buzău să reanalizeze HCLM 108/01.07.2016, în vederea revocării acesteia, în prima ședință a autorității deliberative, pentru a evita consecințele grave și directe pe care le declanșează încălcarea angajamentelor ce au stat la baza acordării finanțării nerambursabile prin POS MEDIU 2007 – 2013, precum și finanțarea ce urmează a fi acordată prin POIM 2014 – 2020„.

În al treilea rând, în Expunerea de Motive aferentă proiectului de hotărâre, sunt invocate câteva argumente fără fundament în realitate pentru mandatul de a vota împotriva aprobării situațiilor financiare ale Companiei de Apă și descărcării de gestiune a conducerii acesteia. Astfel, în Expunerea de Motive se arată că nu se pot aproba situațiile financiare și descărcarea de gestiune în lipsa efectuării unui audit juridic și economico-financiar asupra Societății. Acest lucru este neadevărat, pentru că pe site-ul Companiei se regăsește Raportul auditorului statutar independent, efectuat în condiții legale. Mai mult, HCL 109/2016, prin care s-a aprobat efectuarea unui audit juridic și economico-financiar, a fost și ea declarată ca nelegală de instanța de judecată. Tribunalul Dâmbovița a anulat HCL 109/2016 încă din data de 04.05.2017. De asemenea, inițiatorul proiectului de hotărâre solicită votul negativ în ceea ce privește aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pe anul 2016 din motivul că nu ar cunoaște modalitatea achiziționării de Compania de Apă S.A. Buzău a imobilului din str. Spiru Haret, nr. 6. Această achiziție a fost efectuată din anul 2015 (an pentru care deja a fost acordată administratorilor descărcarea de gestiune) și a făcut deja obiectul mai multor verificări ale instituțiilor abilitate, inclusiv ANAF, verificări care au constatat legalitatea demersului, din toate punctele de vedere. Oricum, acest subiect nu are legătură cu execuția bugetară  și cu situațiile financiare aferente anului 2016. Pentru că domnul primar face apel, în Expunerea de Motive, la respectarea hotărârilor precedente ale Consiliului Local, vă reamintim că hotărârile care statuează modul de funcționare a operatorului regional – Compania de Apă S.A. Buzău – și conțin prevederi referitoare la angajamentele asumate față de organismele finanțatoare sunt HCL 277/2007, HCL 276/2007 și HCL 73/2011, prin care Consiliul Local s-a angajat să respecte cadrul instituțional legal. Ne dorim în primul rând respectarea legalității, de aceea nu vom putea pune în practică hotărâri anulate de instanțele judecătorești, așa cum sunt HCLM 109/2016 și 165/2016.

Cele de mai sus ne conduc la ideea că la baza elaborării proiectului de hotărâre nr. 187/18.05.2017 ar sta alte interese, mai puțin transparente. Nu am dori ca întreg deliberativul local să fie atras în adoptarea unor acte administrative cu mari probleme de legalitate și cu consecințe grave asupra comunității.

Domnule primar, stimați consilieri locali,

Conducerea Companiei de Apă S.A. Buzău are toată deschiderea față de dumneavoastră, ca aleși locali, și față de oricare dintre cetățenii municipiului și județului Buzău. Orice acțiune a operatorului regional este perfectibilă, orice decizie importantă pentru comunitate este firesc să poarte amprenta consultării între părțile implicate (ADI Buzău 2008, autorități locale, operator). Suntem deschiși dialogului cu autoritățile locale și considerăm că orice diferend poate fi soluționat prin consultare. Însă nu putem să acceptăm denaturarea în totalitate a activității unei companii care a avut, până acum, rezultate foarte bune, așa cum rezultă din toate evaluările făcute de instituțiile abilitate. Nu ne dorim întreținerea unui conflict de natură juridică sau de orice fel de natură cu dumneavoastră și cu Consiliul Local, pentru că o relație ce ar trebui sa fie de normalitate și de bună credință între autorități și operator este una dintre condițiile funcționării în bune condiții a serviciilor de utilitate publică pe care le furnizăm.  O asemenea relație instituțională este absolut necesară pentru continuarea, cu rezultate bune, a implementării investițiilor din fonduri europene de aproximativ 200 de milioane de euro în sistemul de alimentare cu apă/apă uzată din județul Buzău. În acest sens, atât pentru investițiile de 100 de milioane de euro implementate cu succes până acum, cât și pentru efortul investițional aferent POIM 2014 – 2020, scopul nostru principal a fost și este ca, într-un timp foarte scurt sa modernizăm și să extindem sistemul alimentare cu apă/apă uzată în municipiul Buzău și în restul județului.

Înțelegem că aveți puterea de a emite hotărâri cu impact asupra operatorului regional, dar trebuie să avem înțelepciunea de a nu distruge, din orgoliu sau din alte interese, o importantă societate comercială și investițiile de anvergură pe care aceasta le implementează. Atenționăm că toate deciziile sau actele nelegale referitoare la activitatea operatorului regional se transmit automat către factorii ce finanțează municipiul și județul. Nu ne-am dori ca aceste organisme să tragă concluzia că ne-am răzgândit în ceea ce privește respectarea angajamentelor ferme pe care ni le-am asumat. Compania de Apă și-a  respectat angajamentele, multe dintre acestea, în special cele referitoare la cadrul instituțional și la mecanismul de tarifare, fiind asumate de autoritățile locale și duse la îndeplinire de Compania de Apă, în calitate de executant. Mizăm pe capacitatea dumneavoastră de a discerne între conflictul permanent, generat de interese interpretabile, și colaborarea firească, constructivă, care are ca scop final îmbunătățirea condițiilor de viață oferite tuturor membrilor comunității.

Vă mulțumesc pentru atenție!

 

DIRECTOR GENERAL AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU

Ionel Tescaru

 

loading...

4 comentarii la „Tescaru face pe mielușelul cu Toma și consilierii locali: „Am toată deschiderea…”, „suntem perfectibili”, „deschiși dialogului”, „înțelegem că aveți puterea…”

 • Nu face pe mieluselu Domnule Tereaca ,incearca sa ii explice Domnului Primar toma sa nu faca prostii care ar duce orasul intr-o situatie IREMEDIABILA .
  Va faceti ca nu intelegeti ? intelegeti foarte bine dar trebuie sa treceti pe la casierie ,va inteleg ! Poate nu stiati : Primaria a pierdut si ultimul proces cu Apa si va mai pierde si cu Politia Comunitara.

  http://portal.just.ro/120/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000060490&id_inst=120

  Sper sa nu stergeti postarea , o seara buna .

  Răspunde
  • Din cate citesc, Primaria Buzau n-a pierdut inca niciun proces. Ca si in cazul politistilor locali, Compania de Apa a castigat faptul ca aceasta speta se poate judeca. Iar situatia iremediabila de care vorbiti care ar fi ? Ca fara domnul Tescaru nu va mai curge apa la robinet ?

   Răspunde
 • Perceptia mea este ca adevarul e undeva la mijloc.
  Este de necontestat preocuparea conducerii Companiei de apa pentru imbunatatirea calitatii serviciilor catre populatie,prin investitii importante nerambursabile.
  Inevitabil ,uneori din motive tehnice mai apar probleme legate de calitatea apei dar din ce in ce mai rar.Sper ca rezolvarea situatiei sa fie in folosul cetatenilor mun .Buzau!

  Răspunde
 • Dacă în relația Primăriei cu polițiștii convingerile mele sunt cam50 / 50 ,din ce am citit și eu și am văzut pe la TV eu nu înțeleg de ce ține dnul Tescaru de scaunul pe care stă acuma deși dacă doi îți spun că ești beat atunci trebuie să mergi la somnic .? Nu înțeleg .Lasă dle pe cineva priceput care nu lucrează pentru el ci pentru localnici .Care din dvoastră stă la serviciu 10 ore pe zi ca nouă să ne fie bine .Cine se declară deschis ca la orice oră din zi sau din noapte să fie la dispoziția noastră .Nu înțelegeți că omul ăsta a candidat nu pentru el ,ci pentru un om dedicat muncii pe care o face o muncă de Sisif , dacă îmi permiteți și noi cum îi mulțumim …? Prin injurii ? Rușine .

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.